Om ossFridenfeldt Din trädgårdspartner är en del av Fridenfeldt & Partner AB. Anna Fridenfeldt äger och driver bolaget.


Vi erbjuder professionella trädgårdstjänster; rådgivning, design, anläggning och skötsel. Våra kunder är privatpersoner och företag. Företaget är verksamt i Uppland och utgår från Knivsta.


Det centrala i vår verksamhet är att ge bästa personliga service utifrån kundens önskemål och förutsättning. Vi ser till helheten och värdesätter kvalitet och långsiktighet. Nöjda kunder är det som motiverar oss mest!


Vi har utbildning och kompetens att formge, anlägga och sköta gröna miljöer med spetskompetens inom växtanvändning.


Vi arbetar aktivt och målmedvetet för en grön miljö och långsiktig hållbar utveckling, och eftersträvar att göra så liten miljöpåverkan som möjligt.


Vi arbetar för en god markvård, använda friskt och härdigt växtmaterial samt värna den biologiska mångfalden.


Vi skickar e-faktura till våra kunder för att minska vår miljöpåverkan.

Varmt välkommen!

Anna Fridenfeldt, Trädgårdsmästare