Tjänster

Rådgivning

Design

Saknas idéer eller kunskap, är det bra att ta hjälp för att undvika onödiga och dyra misstag. Ett rådgivningsbesök kan räcka för att du sedan på egen hand kommer vidare med ditt trädgårdprojekt. 

Du bestämmer själva agendan. Vår målsättning är att du ska få inspiration och konkreta råd utifrån dina frågor.

Rådgivningen äger rum på plats hos dig. Vi går gemensamt igenom dina önskemål. Det kan vara litet som stort och omfatta hela eller delar av er trädgård eller balkong. 

Vi hjälper dig att designa din unika utomhusmiljö. Våra uppdrag är varierande, det kan gälla större ytor som en hel trädgård eller innergård men även avgränsade delar som planteringsyta, altan och balkong.

Designarbetet föregås av en konsultation där vi träffas i er trädgård och tillsammans går igenom era behov och önskemål. Underlaget används sedan i det fortsatta arbetet.

Formgivningen bygger på ett aktivt sammarbete där vår uppgift är att konkretisera dina önskemål och samtidigt ”bygga in” våra idéer om hur man kan ta tillvara de möjligheter som den befintliga miljön erbjuder. Dina förberedelser och medverkan är en viktig förutsättning för ett lyckat resultat.

Grundplan

 • Inmätning av tomt, byggnader, objekt. inmätning av höjdskillnader ingår inte.

Idéskiss

 • Skalenlig i lämplig skala t.ex. 1:50, 1:100 eller 1:200, utfärdad i tusch. 
 • Övergripande rumsplanering som ger dig förslag till nya funktioner och ytor.

Dispositionsplan

 • Skalenlig i lämplig skala t.ex. 1:50, 1:100 eller 1:200, utfärdad i tusch. 
 • Detaljerad plan över hur funktioner och olika typer av ytor t.ex. uteplatser, gångar, planteringsytor, lekytor sammanfogas till en praktisk och trivsam helhet. 
 • Förslag på ett antal karaktärsväxter och materialval till de hårdgjorda ytorna. Presentationsmaterial med bilder.

Planteringsplan 

 • Skalenlig i lämplig skala t.ex. 1:50, utfärdad i tusch.
 • Detaljerad plan över de ingående växterna för planteringsytan.
 • Växtförteckning; svenskt- och vetenskapligt namn, antal, egenskaper, färg, höjd, blomning, kvalitet/storlek, planteringsavstånd.
 • Presentationsmaterial med bilder.

Anläggning

Skötsel

Vi erbjuder flera typer av anläggningstjänster där vi utgår från trädgårdens förutsättningar och dina önskemål. Uppdraget kan gälla små som stora ytor, hela eller delar av trädgård, entré, terrass, balkong och gravplantering.


 • Mindre markarbeten
 • Inköp av växter och material
 • Plantering

Unna dig en välskött trädgård att njuta av och samtidigt få tid över till annat.


För att underlätta i din vardag erbjuder vi ett brett utbud av skötseltjänster efter säsong och önskemål, enstaka tillfällen till kontinuerlig skötsel över året. Våra åtaganden gäller små och stora ytor, hela eller delar av trädgård, terrass, balkong och gravplantering. Nedan finns exempel på arbeten som vi utför.


Rutavdrag

De flesta av skötseltjänsterna ger dig 50% avdrag på arbetskostnaden.


 • Beskärning av buskar, häckar mm
 • Trädbeskärning
 • Ogräsrensning
 • Jordförbättring
 • Gödsling
 • Kantskärning
 • Bevattning
 • Nedklippning av perenner
 • Gräsklippning 
 • Krattning
 • Delning av perenner
 • Bortförsel av trädgårdsavfall
 • Skötselplan
 • Styling inför försäljning


Skötselplan

En skötselplan beskriver hur din utemiljö ska skötas och underlättar skötselarbetet. 

Vi erbjuder oss att ta fram en skötselplan för din utemiljö utifrån dina önskemål. I arbetet ingår en inventering över utemiljön, förslag på direkta åtgärder samt en plan över kommande skötsel.


Beskärningskurs 

Vill du lära dig mer om beskärning erbjuder vi beskärningskurser på plats i din trädgård.


Växtvård


 • Vi beskär vid rätt årstid
 • Vi strävar efter att göra små sår och på rätt sätt för att främja sårläkning och minimera rötangrepp
 • Vi använder beskärningsverktyg av hög kvalité vilket ger fina sårytor och snabb läkning
 • Vi använder inte sårförslutningsmedel
 • Vi rengör verktygen för att undvika smittspridning